* --
Μονάδες Εξέτασης Nidek
Ophthalmic Workstation COS-5100 PDF Εκτύπωση E-mail
COS-1500Προηγμένο σύστημα εξοικονόμησης χώρου που περιλαμβάνει αυτοματο διαθλασιμετρο/κερατόμετρο, σχισμοειδή λυχνία, οπτότυπο εξοικονόμησης χώρου, φακόμετρο κλπ

Διάφοροι συνδυασμόι συστημάτων είναι δυνατοί αναλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Περισσότερα...